Vergoedingen

Vergoedingen

Veel uitvaartverzekeraars regelen de hele uitvaart. Dit is een polis die uitkeert ‘in natura’, waarbij vaak een bedrag gereserveerd is dat u vrij kunt besteden. Hiermee kunt u de kosten van mijn dienstverlening (volledig of grotendeels) vergoeden. Dit bedrag varieert per maatschappij. Gemiddeld is dit een bedrag van ongeveer €800,-

Neem contact op met uw uitvaartverzekeraar om te achterhalen welk bedrag u vrij kunt besteden. Als u een verzekering hebt met een kapitaalclausule, dan keert de verzekeraar bij overlijden een totaalbedrag uit, dat u naar eigen wens kunt gebruiken voor het inrichten van de uitvaart.